1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

R8 (Phát hành ngày 16/08/2022)

 1. Kế toán mong muốn Mẫu số 02: Tổng hợp số thu dịch vụ của ĐVSN công (TT137) , ngoài nguồn thu SXKD, lấy thêm Thu tài chính và thu khác để tổng hợp được tất cả các khoản thu khác NSNN theo yêu cầu của Sở Tài Chính
 2. Kế toán yêu cầu đáp ứng Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) trên phần mềm để đáp ứng yêu cầu của KB (lấy dữ liệu từ QLTS v2)
 3. Kế toán yêu cầu gửi Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) lên phần mềm Lekima để cấp trên xét duyệt, thẩm định
 4. Khách hàng mong muốn báo cáo thu phí, lệ phí phần tổng thu sẽ trừ đi các khoản giảm trừ ví dụ như thu hộ cấp trên, thu thừa phải trả lại để khi gửi lên lekima dữ liệu các cấp đơn vị được chính xác
 5. Khách hàng mong muốn in Mẫu số 05/TT: Giấy rút vốn (Nghị định 99/2021/NĐ-CP) trên giao diện chi tiền gửi
 6. Sở Tài Chính Khánh Hòa mong muốn đáp ứng các biểu mẫu đặc thù Bảng tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí NSNN bằng hình thức rút dự toán tại kho bạc để đáp ứng yêu cầu quản lý
 7. Sở Tài Chính Khánh Hòa mong muốn đáp ứng các biểu mẫu đặc thù Bảng tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí từ tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước để đáp ứng yêu cầu quản lý
 8. Khách hàng mong muốn phần mềm cảnh báo đúng lỗi phát hành hóa đơn điện tử khi chữ ký số chưa đăng ký với cơ quan thuế

R7 (Phát hành ngày 22/07/2022)

 1. KBĐT_Cập nhật lại cấu trúc xml của hồ sơ khi sửa lại thông tin chi tiết của chứng từ sau khi lập hồ sơ KBĐT
 2. Kế toán mong muốn biểu số 3 thông tư 90 phản ánh cả khoản cắt giảm dự toán
 3. Kế toán mong muốn cập nhật Mẫu Ủy nhiệm chi của ngân hàng AGRIBANK để đi ngân hàng
 4. Kế toán mong muốn phần mềm cho phép Lập báo cáo tài chính khi không có số liệu để có thể nhập, chỉnh sửa số liệu theo thực tế nộp cho kho bạc
 5. Kế toán yêu cầu Báo cáo đối chiếu Kho bạc – Phụ Biểu F01-01/BCQT lên số liệu không bao gồm số liệu đã lên Phụ Biểu F01-02/BCQT
 6. Khách hàng mong muốn giấy Nộp trả kinh phí C2-05a: Thể hiện được tên người nộp tiền và trích tài khoản tại tài khoản trên chứng từ
 7. Kế toán mong muốn in Sổ chi tiết các tài khoản (mở rộng) có thể xem thêm theo mã nhiệm vụ
 8. Khách hàng muốn Mẫu số 20a (mẫu tùy chỉnh), Mẫu số 20c (mẫu TT18, mẫu TT18 tùy chỉnh, mẫu NĐ11 tùy chỉnh) hiển thị câu thông báo “Anh/Chị thắc mắc về số liệu xem tại đây”

R6.2 (Phát hành ngày 15/06/2022)

 1. Tích hợp công cụ LiveChat giúp khách hàng liên lạc với Tư vấn MISA được nhanh chóng, thuận tiện hơn

R6 (Phát hành ngày 20/05/2022)

 1. KBĐT_Kinh doanh yêu cầu bật thông báo tính năng KBĐT để khách hàng biết đến tính năng KBĐT
 2. Kế toán yêu cầu đáp ứng in Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) trên phần mềm để đáp ứng yêu cầu của KB

R5 (Phát hành ngày 26/04/2022)

 1. Khi xem danh sách chứng từ mua hàng và chứng từ mua hàng chưa thanh toán, kế toán muốn xem nhanh thông tin người bán hàng để làm việc nhanh hơn
 2. [Bộ TTTT] Đáp ứng báo cáo tình hình sử dụng các nguồn kinh phí trong năm
 3. Đáp ứng yêu cầu gắn link khóa học của viện đào tạo
 4. Kế toán mong muốn cột 7 số phát sinh lũy kế từ đầu năm trên báo cáo S05 chỉ lấy phát sinh trong kỳ tính từ ngày đầu tạo cơ sở dữ liệu
 5. Kế toán muốn sổ S101-H phần 1 cột chỉ tiêu lấy diễn giải chi tiết trên chứng từ nhận dự toán
 6. Kế toán yêu cầu báo cáo B03 TM BCQT lấy được số liệu của hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị
 7. Kế toán yêu cầu khi nhập khẩu báo cáo từ TKT thì phần mềm hỗ trợ tự động điền được mã đơn vị và chọn báo cáo LCTT đơn vị đã nộp năm trước để KH có thể nộp báo cáo nhanh chóng
 8. Kế toán yêu cầu mẫu chứng từ theo NĐ 99/2021/NĐ-CP xuất khẩu sang được DVC

R4 (Phát hành ngày 15/03/2022)

1. KTNN_Đáp ứng yêu cầu đặc thù Kiểm toán nhà nước:

2. Khách hàng mong muốn cập nhật mẫu biểu kế toán chủ đầu tư theo TT10/2020/TT-BTC:

3.  Bộ TTTT_Kế toán yêu cầu đáp ứng mẫu B03/BCQT theo đặc thù của Bộ TTTT

4. Bumas KTNN_Kế toán yêu cầu gửi số liệu tình hình thực hiện dự toán để đánh giá tình hình thực hiện

5. Kế toán yêu cầu cập nhật mức thuế suất 8% theo NQ 43/2022/QH15 quy định giảm thuế GTGT cho mặt hàng áp dụng mức thuế suất 10%

6. Kế toán yêu cầu cho phép ghi nhớ thông tin đăng nhập Lekima trên phần mềm kế toán (Mimosa/Bamboo) để không phải nhập lại mỗi lần gửi báo cáo cho cấp trên

7. Mong muốn khi tách dữ liệu kế toán số dư đầu kỳ ở ngoài đã bằng 0 nhưng vào chi tiết cũng phải hết để lên báo cáo đúng không phải vào số dư đầu kỳ để xóa

R3 (Phát hành ngày 12/02/2022)

 1. Hóa đơn điện tử_Đáp ứng các nghiệp vụ Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và TT78
 2. Kho bạc điện tử_Kế toán yêu cầu in chứng từ báo Nợ của KBNN trả về thì có thể xem luôn giúp tiết kiệm thời gian
 3. Kho bạc điện tử_Kế toán yêu cầu khi gửi hồ sơ các nguồn không khai báo tính chất nguồn mặc định mã nguồn 00
 4. Kho bạc điện tử_Kế toán yêu cầu khi sửa hồ sơ đã được KBNN phê duyệt có cảnh báo để người dùng biết tránh sai lệch báo cáo với KBNN
 5. Kế toán yêu cầu in biểu số 07 Bảng kê thanh toán khi rút dự toán thể hiện thông tin chứng từ gốc theo yêu cầu quản lý của Kho bạc

R2.1 (Phát hành ngày 16/01/2022)

 1. Cập nhật mẫu biểu theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP

R2 (Phát hành ngày 19/12/2021)

 1. Đáp ứng tính năng nhập khẩu báo cáo đối chiếu (Mẫu 01a, Mẫu 02a) lên hệ thống Dịch vụ công KBNN

R1 (Phát hành ngày 18/11/2021)

 1. Cải tiến giải pháp nâng cấp, chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa 2022
 2. Cải tiến các bước Tạo mới dữ liệu kế toán mới
 3. Bổ sung màn hình Bắt đầu sử dụng để hướng dẫn người dùng
 4. Bổ sung màn hình Hướng dẫn tùy chọn nghiệp vụ và tùy chọn kết nối phần mềm khác
 5. Cải tiến giao diện, màu sắc, các thao tác thực hiện trên phần mềm
 6. Sử dụng nhiều GPSD trên 1 máy tính cho kế toán kiêm nhiệm nhiều đơn vị
 7. Bổ sung tính năng Sao chép dữ liệu thông minh sang máy khác để sử dụng
 8. Cập nhật mẫu biểu, in báo cáo nhanh chóng
 9. Bổ sung tính năng Tìm kiếm nghiệp vụ thông minh
 10. Sẵn sàng kết nối với các hệ thống khác
 11. Cho phép khai báo Số lượng, Đơn giá, Định mức ngay trên chứng từ để lên bảng kê
 12. Kế toán yêu cầu cho Ghi tăng TSCĐ lấy từ MISA QLTS hạch toán đúng theo phương thức hình thành TSCĐ
Cập nhật 12/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY