Cập nhật mẫu biểu 08/QTDA: Tình hình thanh toán và công nợ của dự án

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu biểu số 08/QTDA: Tình hình thanh toán và công nợ của dự án theo TT 10/2020/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

  • Chọn menu Báo cáo\Chủ đầu tư\08/QTDA: Tình hình thanh toán và công nợ của dự án.
  • Chọn Kỳ báo cáo, Nguồn kinh phí, Dự án.
  • Tích chọn các nhà cung cấp để báo cáo lên số liệu.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Phần mềm in báo cáo như sau:

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY