Khách hàng mong muốn giấy Nộp trả kinh phí C2-05a: Thể hiện được tên người nộp tiền và trích tài khoản tại tài khoản trên chứng từ

1. Mục đích

Đáp ứng mong muốn của khách hàng: Giấy Nộp trả kinh phí C2-05a thể hiện được tên người nộp tiền và lấy đúng thông tin trường trích tài khoản.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R7: mẫu C2-05a đang để trống thông tin người nộp tiền và trường hợp đơn vị nộp trả kinh phí bằng tiền gửi thì trường trích tài khoản đang để trống.

– Kể từ phiên bản R7: phần mềm đáp ứng mẫu C2-05a lấy lên thông tin người nộp tiền và lấy đúng thông tin trường trích tài khoản.

Cụ thể như sau:

  • Anh/chị có thể in mẫu Giấy nộp trả kinh phí C2-05a tại màn hình các chứng từ:
    • Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB.
    •  Chi tiền gửi.

Cụ thể các bước để in mẫu C2-05a, anh/chị làm theo hướng dẫn tại đây.

  • Trường hợp đơn vị nộp trả bằng tiền mặt: phần mềm in báo cáo lấy lên thông tin người nộp tiền như sau:

  • Trường hợp đơn vị nộp trả bằng tiền gửi: phần mềm in báo cáo lấy lên trường trích tài khoản như sau:

Cập nhật 22/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY