1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn khi lập hồ sơ KBĐT, có thể chọn được bảng kê ghi thu – ghi chi, bảng kê chứng từ cùng loại để lên bảng kê 07 Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng gửi KBNN

Kế toán mong muốn khi lập hồ sơ KBĐT, có thể chọn được bảng kê ghi thu – ghi chi, bảng kê chứng từ cùng loại để lên bảng kê 07 Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng gửi KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán khi thực hiện nghiệm vụ rút tiền mặt từ TKTG với tiền gửi từ thu dịch vụ và ghi thu chi, có thể lập được C4-02a/KB và Bảng kê nội dung thanh toán, tạm ứng 07 (bảng kê những nội dung chi từ tiền rút ra) gửi KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, trên chức năng KBĐT của Mimosa, nghiệp vụ Rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi kho bạc chưa cho phép chọn chứng từ để lấy bảng kê 07 mà mặc định lấy bảng kê 07 và C4-02a/KB  cùng 1 chứng từ chi tiền gửi. 

– Kể từ phiên bản R9, ở nghiệp vụ Rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi với tiền gửi có từ nghiệp vụ ghi thu, ghi chi thì cho phép chọn bảng kê ghi thu ghi chi của bảng tổng hợp chứng từ cùng loại để lấy lên số liệu của bảng kê 07.

Cụ thể như sau

Ở phân hệ Kho bạc điện tử, khi lập hồ sơ giao dịch:

  • Ở nghiệp vụ Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, phần mềm cho phép chọn các bảng tổng hợp chứng từ cùng loại để lên mẫu 07. 
  • Thêm nghiệp vụ bảng kê ghi thu – ghi chi, cho phép chọn các bảng kê ghi thu – ghi chi để lên mẫu 07.
Cập nhật 29/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY