1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán yêu cầu in biểu số 07 Bảng kê thanh toán khi rút dự toán thể hiện thông tin chứng từ gốc theo yêu cầu quản lý của Kho bạc

Kế toán yêu cầu in biểu số 07 Bảng kê thanh toán khi rút dự toán thể hiện thông tin chứng từ gốc theo yêu cầu quản lý của Kho bạc

1. Mục đích

Giúp kế toán in biểu số 07 Bảng kê thanh toán khi rút dự toán thể hiện thông tin chứng từ gốc theo yêu cầu quản lý của Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, khi in mẫu số 07 Bảng kê thanh toán thì cột Số chứng từ, Ngày chứng từ đang hiển thị theo chứng từ gốc, chưa thể hiện số và ngày của các quyết định danh sách kèm theo.

– Kể từ phiên bản R3, khi in mẫu số 07 Bảng kê thanh toán khi rút dự toán thì sẽ hiển thị thông tin Số chứng từ, Ngày chứng từ theo yêu cầu quản lý của Kho bạc.

  • Trên giao diện chứng từ bổ sung 2 cột Số hóa đơn Ngày hóa đơn sau cột Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc.

  • Nhấn In để in Mẫu số 07: Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (NĐ11/2020/NĐ-CP).

  • Khi in mẫu số 07 Bảng kê thanh toán thì:
    • Thông tin Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc sẽ lấy vào cột Chứng từ (Số, Ngày/tháng/năm).
    • Thông tin Số hóa đơn, Ngày hóa đơn sẽ lấy vào cột Hóa đơn (Số, Ngày/tháng/năm).

Cập nhật 10/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY