Kế toán yêu cầu Báo cáo đối chiếu Kho bạc – Phụ Biểu F01-01/BCQT lên số liệu không bao gồm số liệu đã lên Phụ Biểu F01-02/BCQT

1. Mục đích

Đáp ứng yêu cầu của kế toán: Báo cáo đối chiếu Kho bạc – Phụ Biểu F01-01/BCQT lên số liệu không bao gồm số liệu đã lên Phụ Biểu F01-02/BCQT.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R7: Phụ Biểu F01-01/BCQT lên dư số liệu CTMT, DA của Phụ Biểu F01-02/BCQT.

– Kể từ phiên bản R7: phần mềm đáp ứng cho kế toán tùy chọn in Phụ Biểu F01-01/BCQT không lấy số liệu CTMT, DA.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

  • Chọn menu Báo cáo\Báo cáo quyết toán.
  • Nhấn đúp chuột vào Phụ Biểu F01-01/BCQT.

  • Chọn các tham số báo cáo.
  • Tích chọn Không lấy số liệu CTMT, DA để phần mềm in báo cáo không bao gồm số liệu CTMT, DA.

  • Phần mềm in báo cáo như sau:

Cập nhật 08/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY