1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2.1
  4. Mẫu số 04b/TT: Giấy đề nghị thu hồi vốn (Nghị định 99/2021/NĐ-CP)

Mẫu số 04b/TT: Giấy đề nghị thu hồi vốn (Nghị định 99/2021/NĐ-CP)

1. Mục đích

Giúp đơn vị in được Mẫu số 04b/TT: Giấy đề nghị thu hồi vốn theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP (Tên mẫu cũ là Mẫu C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R2.1, trên Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng đã cấpBảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán, kế toán có thể in được Mẫu số 04b/TT: Giấy đề nghị thu hồi vốn (Nghị định 99/2021/NĐ-CP):

Ví dụ đơn vị in mẫu 04b/TT: Giấy đề nghị thu hồi vốn (Nghị định 99/2021/NĐ-CP) trên Bảng kê thanh toán đã cấp dự toán:

  • Vào phân hệ Kho bạc\Lập bảng kê\Lập bảng kê thanh toán đã cấp dự toán.
  • Tích chọn các chứng từ cần lập bảng kê. Nhấn Cất.

  • Nhấn In\Mẫu số 04b/TT: Giấy đề nghị thu hồi vốn (Nghị định 99/2021/NĐ-CP).

  • Khai báo các tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 18/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY