[Bộ TTTT] Đáp ứng báo cáo tình hình sử dụng các nguồn kinh phí trong năm

1. Mục đích

Khi muốn theo dõi tình hình sử dụng các nguồn kinh phí theo các quyết định giao dự toán, chuyên viên Bộ Thông tin truyền thông có thể in được báo cáo tình hình sử dụng các nguồn kinh phí trong năm.

2. Chi tiết thay đổi

– In báo cáo đặc thù Bộ TTTT

  • Add đặc thù Bộ TTTT:

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

  • Hướng dẫn in báo cáo:
    • Vào menu Báo cáo\Báo cáo đặc thù\Tình hình sử dụng các nguồn kinh phí.
    • Khai báo tham số báo cáo.

    • Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

– Gửi báo cáo lên MISA Lekima cho cấp trên 

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 11/05/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY