1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R7
  4. Khách hàng muốn Mẫu số 20a (mẫu tùy chỉnh), Mẫu số 20c (mẫu TT18, mẫu TT18 tùy chỉnh, mẫu NĐ11 tùy chỉnh) hiển thị câu thông báo “Anh/Chị thắc mắc về số liệu xem tại đây”

Khách hàng muốn Mẫu số 20a (mẫu tùy chỉnh), Mẫu số 20c (mẫu TT18, mẫu TT18 tùy chỉnh, mẫu NĐ11 tùy chỉnh) hiển thị câu thông báo “Anh/Chị thắc mắc về số liệu xem tại đây”

1. Mục đích

Đáp ứng mong muốn của khách hàng: Mẫu số 20a (mẫu tùy chỉnh), Mẫu số 20c (mẫu TT18, mẫu TT18 tùy chỉnh, mẫu NĐ11 tùy chỉnh) hiển thị câu thông báo “Anh/Chị thắc mắc về số liệu xem tại đây”.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R7: phần mềm bổ sung câu thông báo “Anh/Chị thắc mắc về số liệu xem tại đây” vào Mẫu số 20a (mẫu tùy chỉnh), Mẫu số 20c (mẫu TT18, mẫu TT18 tùy chỉnh, mẫu NĐ11 tùy chỉnh).

  • Chọn Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc.
  • Nhấn đúp chuột vào Mẫu số 01a – SDKP/ĐVDT.

  • Chọn các tham số báo cáo.

  • Mẫu số 20a (ký hiệu: 01a – SDKP/ĐVDT) hiển thị câu thông báo “Anh/Chị thắc mắc về số liệu xem tại đây”:

  • Tương tự, Mẫu số 20c (ký hiệu: 01a – SDKP/ĐVDT) hiển thị câu thông báo “Anh/Chị thắc mắc về số liệu xem tại đây”:

Cập nhật 08/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY