Kế toán muốn sổ S101-H phần 1 cột chỉ tiêu lấy diễn giải chi tiết trên chứng từ nhận dự toán

1. Mục đích

Kế toán xem sổ theo dõi dự toán rõ ràng về nội dung kinh phí để dễ dàng báo cáo với lãnh đạo.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, khi in sổ S101-H, kế toán thấy phần Diễn giải của Sổ chỉ thể hiện Số quyết định và Ngày quyết định nhận dự toán nên kế toán không biết quyết định đó có những nội dung nào ứng với số tiền nào.

– Kể từ phiên bản R5, phần mềm thay đổi Diễn giải của mẫu S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần I), nhóm Dự toán giao trong năm.

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo kho bạc\S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (phần I).

  • Khai báo tham số báo cáo.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Trên sổ S01-H Phần I, phần mềm cập nhật nội dung Diễn giải như sau:

Cập nhật 11/05/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY