Kết nối chữ ký số từ xa MISA eSign với phần mềm Mimosa

1. Mục đích

Giúp đơn vị ký số khi phát hành hóa đơn hay ký gửi KBĐT được nhanh chóng và chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

 Trước phiên bản R9, MISA eSign là Dịch vụ Chữ ký số điện tử, giúp tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân có thể thực hiện ký số ngay khi phát hành hóa đơn điện tử, nộp báo cáo thuế qua mạng hay ký số các văn bản. Chữ ký số được đảm bảo giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay (đối với cá nhân) hoặc con dấu (đối với doanh nghiệp, tổ chức). Không cần sử dụng các thiết bị phần cứng tích hợp như USB Token hay SIM, Card.…

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm cho phép tích hợp kết nối MISA eSign.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

Bước 1: Thiết lập chữ ký số

1. Tại menu Hệ thống, chọn Thiết lập chữ ký số.

2. Anh/chị tích chọn Dịch vụ ký số từ xa MISA eSign và thực hiện kết nối với MISA eSign.

3. Phần mềm sẽ hiển thị các chứng thư số để kết nối. Nhấn Lấy CTS mới nhất để phần mềm hiển thị các chứng thư số mới nhất.

4. Chọn Sử dụng cho loại ký duyệt là Phát hành hóa đơn, Ký gửi KBĐT hay Tất cả. Nhấn Đồng ý.

5. Tại đây phần mềm sẽ hiển thị Thông tin kết nối để anh/chị kiểm tra lại.

  • Nhấn Chọn chứng thư số khác nếu cần chọn lại chứng thư số để ký
  • Nhấn Kết nối với tài khoản khác nếu cần thay đổi tài khoản kết nối MISA eSign

Bước 2: Thực hiện phát hành hóa đơn/ký gửi KBĐT

Sau khi đã thiết lập chữ ký số từ xa MISA eSign, anh/chị đã có thể phát hành hóa đơn hay Ký gửi KBĐT ngay trên phần mềm mà không cần dùng USB Token.

1. Ví dụ anh/chị cần ký phát hành hóa đơn, tại hóa đơn cần phát hành, nhấn Phát hành hóa đơn điện tử.

2. Kiểm tra lại thông tin hóa đơn, nhấn Phát hành HĐ để đồng ý phát hành HĐ.

3. Mã xác thực sẽ gửi về điện thoại di động của anh/chị để anh/chị có thể phát hành hóa đơn ngay lập tức, anh/chị chỉ cần sử dụng chiếc điện thoại di động của mình để xác nhận.

Trường hợp chưa có thiết bị xác thực, anh/chị vui lòng nhắn tại đây để xem hướng dẫn đăng ký thiết bị xác thực.

 

 

Cập nhật 28/02/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY