1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R5
 4. Kế toán yêu cầu khi nhập khẩu báo cáo từ TKT thì phần mềm hỗ trợ tự động điền được mã đơn vị và chọn báo cáo LCTT đơn vị đã nộp năm trước để KH có thể nộp báo cáo nhanh chóng

Kế toán yêu cầu khi nhập khẩu báo cáo từ TKT thì phần mềm hỗ trợ tự động điền được mã đơn vị và chọn báo cáo LCTT đơn vị đã nộp năm trước để KH có thể nộp báo cáo nhanh chóng

1. Mục đích

Kế toán yêu cầu khi nhập khẩu báo cáo từ TKT thì phần mềm hỗ trợ tự động điền được mã đơn vị và chọn báo cáo LCTT đơn vị đã nộp năm trước để KH có thể nộp báo cáo nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, khi kế toán vào phần Nộp báo cáo cho kho bạc thì cần phải điền đầy đủ thông tin nhưng có thể kế toán không nhớ được mã đơn vị là gì và báo cáo LCTT năm trước đã nộp. Cho nên khách hàng phải đăng nhập lại trên trang TKT và xem lại, sau đó điền lại trên phần mềm.

– Kể từ phiên bản R5, khi nhập khẩu báo cáo TKT thì phần mềm sẽ tự điền được mã đơn vị và chọn đúng BC LCTT năm trước đã nộp vào phần nộp báo cáo cho kho bạc năm nay.

 • Vào menu Tổng hợp\Lập báo cáo tài chính.
 • Nhấn Hủy bỏ trên màn hình Tham số báo cáo.

 • Chọn Nhập số dư đầu năm từ TKT.
 • Nhấn vào biểu tượng thư mục chọn file xml đã xuất khẩu từ TKT.

 • Nhấn Thực hiện.

 • Nhấn Đồng ý.

 • Chọn menu Tổng hợp\Nộp báo cáo cho kho bạc.

 • Căn cứ vào thông tin trên file xml để phần mềm:
  • Tự động tích chọn vào Bộ báo cáo tài chính theo phương pháp gián tiếp hay trực tiếp.
  • Mã đơn vị: tự động lấy theo Mã đơn vị như trên file xml để anh/chị không phải tự nhập tay.

Sau đó, anh/chị thực hiện tiếp các thao tác nộp báo cáo cho KBNN.

Cập nhật 11/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY