1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. Khách hàng mong muốn khi nhập khẩu chứng từ thu tiền gửi lấy được tên tài khoản ngân hàng

Khách hàng mong muốn khi nhập khẩu chứng từ thu tiền gửi lấy được tên tài khoản ngân hàng

1. Mục đích

Giúp kế toán lấy được thông tin tên tài khoản ngân hàng khi nhập khẩu chứng từ thu tiền gửi.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R10, trên file nhập khẩu thu tiền gửi mẫu của Mimosa có trường nộp vào tài khoản, không có cột Tên ngân hàng, kho bạc. Khi kế toán điền thông tin nộp vào tài khoản, dù ở danh mục tài khoản ngân hàng kho bạc số tài khoản đó đã có tên ngân hàng kho bạc tương ứng nhưng phần mềm chưa lấy lên chứng từ Thu tiền gửi tên ngân hàng kho bạc.

– Kể từ phiên bản R10, nếu kế toán nhập khẩu chứng từ Thu tiền gửi và có nhập khẩu trường Nộp vào tài khoản thì trường Tên ngân hàng, kho bạc trên chứng từ Thu tiền gửi lấy lên Tên ngân hàng, kho bạc tương ứng với tài khoản đó trên danh mục Tài khoản ngân hàng, kho bạc.

Cụ thể như sau

1. Tại Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ file excel, thực hiện nhập khẩu chứng từ thu tiền gửi có trường Nộp vào tài khoản.

2. Khi đã nhập khẩu thành công, trường Tên ngân hàng, kho bạc tại giao diện chứng từ Thu tiền gửi sẽ lấy lên Tên ngân hàng, kho bạc tương ứng với tài khoản đó trên danh mục tài khoản ngân hàng, kho bạc

Cập nhật 25/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY