Bổ sung biểu mẫu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các đơn vị thuộc ngân sách cho các cấp theo hình thức rút dự toán đặc thù Kiểm toán nhà nước.

2. Chi tiết thay đổi

– Bước 1: Add file đặc thù KTNN 

Trường hợp dữ liệu của đơn vị chưa add đặc thù KTNN thì anh/chị thực hiện theo hướng dẫn bên dưới. Còn nếu đã add đặc thù rồi thì có thể bỏ qua bước này.

1. Vào menu Hệ thống\Tính năng bổ sung.

2. Nhấn vào biểu tượng thư mục chọn đến mục AddOn files và chọn file “KiemToanNhaNuoc.msa”.

3. Nhấn Đồng ý.

4. Nhấn Đồng ý.

5. Nhấn Đóng.

– Bước 2: In Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các đơn vị thuộc ngân sách cho các cấp theo hình thức rút dự toán đặc thù Kiểm toán nhà nước

Căn cứ vào số dư đầu năm và số phát sinh của các tài khoản trong kỳ báo cáo (bao gồm cả tháng chỉnh lý quyết toán) để in được Biểu số 59 như sau:

1. Vào menu Báo cáo\Đặc thù Kiểm toán nhà nước.

2. Kích đúp chuột vào Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau (Thông tư 90/2018/TT-BTC).

3. Chọn Kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản, Cấp phát, Mã KBNN.

4. Có thể tích chọn Hiển thị số dư dự toán không bao gồm số dư tạm ứng chưa thanh toán để báo cáo lên đúng theo nhu cầu của anh/chị.

5. Nhấn Đồng ý.

6. Chương trình in báo cáo như sau:

Cập nhật 09/03/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY