1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R1
 4. Bổ sung màn hình Hướng dẫn tùy chọn nghiệp vụ và tùy chọn kết nối phần mềm khác

Bổ sung màn hình Hướng dẫn tùy chọn nghiệp vụ và tùy chọn kết nối phần mềm khác

1. Mục đích

Giúp đơn vị tùy chọn được nghiệp vụ và kết nối được các phần mềm sau khi cài đặt phần mềm hoặc tạo dữ liệu kế toán mới, chuyển đổi dữ liệu kế toán lên MISA Mimosa 2022.

2. Chi tiết thay đổi

– Trên các phần mềm cũ: anh/chị sẽ tùy chọn nghiệp vụ và kết nối các phần mềm khi tạo mới dữ liệu kế toán. Tuy nhiên, khi tạo mới dữ liệu có quá nhiều thông tin cần phải khai báo, xác nhận nên mất thời gian của kế toán.

– Kể từ MISA Mimosa 2022, kế toán sẽ tùy chọn nghiệp vụ và kết nối các phần mềm khác sau khi tạo mới dữ liệu kế toán hoặc chuyển đổi dữ liệu…

– Tùy chọn nghiệp vụ

 • Chọn Loại hình đơn vị, Đặc thù nghiệp vụ.
 • Tích chọn các Nghiệp vụ sử dụng, ví dụ: Kho bạc, Phương pháp tính giá xuất kho, Quản lý CCDC…

– Tùy chọn nghiệp vụ

 • Tích chọn Kết nối với phần mềm mà đơn vị có sử dụng.

 • Ví dụ đơn vị có sử dụng phần mềm MISA QLTS để lấy các chứng từ ghi tăng, ghi giảm… về Mimosa để hạch toán thì tích chọn Kết nối với MISA QLTS
  • Nhập Thông tin đăng nhập MISA QLTS, bao gồm: Tên tỉnh/TP, Mã QHNS, Tên đăng nhập, Mật khẩu.
  • Nhấn Kiểm tra kết nối.
  • Nếu các thông tin đăng nhập đúng thì chương trình sẽ thông báo kết nối thành công. Nhấn Đồng ý.
  • Nếu thông tin đăng nhập chưa đúng thì chương trình sẽ thông báo cho anh/chị biết. Anh/chị kiểm tra lại thông tin đăng nhập để kết nối lại.

Để kết nối với các phần mềm khác, anh/chị thực hiện tương tự.

Cập nhật 10/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY