Kế toán yêu cầu cập nhật mức thuế suất 8% theo NQ 43/2022/QH15 quy định giảm thuế GTGT cho mặt hàng áp dụng mức thuế suất 10%

1. Mục đích

Giúp kế toán cập nhật mức thuế suất 8% theo NQ 43/2022/QH15 quy định giảm thuế GTGT cho mặt hàng áp dụng mức thuế suất 10%.

2. Chi tiết thay đổi

Ngày 10/01/2022, Quốc hội thông qua NQ 43/2022/QH15 quy định giảm thuế GTGT cho mặt hàng áp dụng mức thuế suất 10% xuống thuế suất 8%.

Chính vì vậy, kể từ phiên bản R4, trên các chứng từ hạch toán, Hóa đơn, Danh mục Vật tư hàng hóa, phần mềm bổ sung thêm nhóm thuế suất 8%.

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY