Khi xem danh sách chứng từ mua hàng và chứng từ mua hàng chưa thanh toán, kế toán muốn xem nhanh thông tin người bán hàng để làm việc nhanh hơn

1. Mục đích

Khi xem danh sách chứng từ mua hàng và chứng từ mua hàng chưa thanh toán, kế toán có thể xem nhanh thông tin tên người bán hàng để làm việc nhanh hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, trên màn hình danh sách chứng từ chỉ hiển thị mã nhà cung cấp nên kế toán không thể nhớ chính xác tên nhà cung cấp. Vì vậy kế toán phải mở từng chứng từ chi tiết nên rất mất thời gian.

– Kể từ phiên bản R5, trên màn hình danh sách chứng từ Hóa đơn bán hàng, phần mềm tách cột Nhà cung cấp thành 2 cột: Mã NCC và Tên nhà cung cấp.

Cập nhật 11/05/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY