Khách hàng mong muốn báo cáo thu phí, lệ phí phần tổng thu sẽ trừ đi các khoản giảm trừ ví dụ như thu hộ cấp trên, thu thừa phải trả lại để khi gửi lên lekima dữ liệu các cấp đơn vị được chính xác

1. Mục đích

Giúp kế toán in Mẫu số 05/TT: Giấy rút vốn (Nghị định 99/2021/NĐ-CP) trên giao diện chi tiền gửi.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R8, đơn vị là cục tần số và có nhiều trung tâm ở các tỉnh khác nhau, các trung tâm trực tiếp thu phí, lệ phí và theo dõi trên tài khoản 3373 mà không phải là 338 thu hộ để theo dõi riêng các khoản phí, lệ phí tách riêng các phải thu khác. Khi thu trung tâm hạch toán là nợ 111,112/có 3373, khi chuyển về cục hạch toán nợ 3373/có 112. Tại Cục sẽ hạch toán là nợ 112/có 3373 và là đơn vị làm báo cáo thu phí, lệ phí gửi bộ. nhưng báo cáo thu phí, lệ phí ở đơn vị cấp dưới vẫn lên số liệu nên khách hàng muốn phần mềm lấy cả số ghi giảm trên phát sinh có 3373 để số liệu thu sẽ giảm đi để lúc gửi lên Lekima số liệu không bị trùng lặp 2 lần. Trên báo cáo thu phí, lệ phí phần tổng số thu trên phần mềm chưa trừ đi những khoản giảm trừ TK 3373.

– Kể từ phiên bản R8, trên báo cáo thu phí, lệ phí phần tổng số thu trên phần mềm sẽ trừ đi những khoản giảm trừ TK 3373.

Cụ thể như sau

Trên báo cáo thu phí, lệ phí, phần tổng số thu trên phần mềm sẽ trừ đi những khoản giảm trừ TK 3373:

1. Thay đổi cách lấy số liệu Báo cáo tình hình thu phí, lệ phí

  • Vào menu Báo cáo (1) \ Báo cáo khác (2), tại đây phần mềm đã bổ sung báo cáo Báo cáo tình hình thu phí, lệ phí (3)

  • Khai báo tham số báo cáo

  • Chương trình in mẫu như sau

2. Thay đổi cách lấy số liệu Báo cáo B03/BCQT – Thuyết minh báo cáo quyết toán

  • Vào menu Báo cáo (1) \ Báo cáo quyết toán (2), tại đây phần mềm đã bổ sung báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán (3)

  • Khai báo tham số báo cáo

  • Phần mềm in mẫu như sau

Cập nhật 16/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY