Kho bạc điện tử

Xem phim hướng dẫn:

1. Quy trình triển khai sử dụng Kho bạc điện tử của MISA xem tại đây

2. Hướng dẫn các bước bắt đầu sử dụng với phân hệ kho bạc điện tử xem tại đây

3. Các bước lập, gửi hồ sơ trực tiếp từ MISA lên DVC KBNN:

Bước 1: Kế toán viên lập hồ sơ giao dịch

Bước 2: Kế toán trưởng phê duyệt/từ chối hồ sơ

Bước 3: Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, gửi hồ sơ cho KBNN

Bước 4: Đơn vị kiểm tra kết quả KBNN phê duyệt hồ sơ

Cập nhật 20/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY