Kho bạc điện tử

1. Đăng ký sử dụng Kho bạc điện tử của MISA xem tại đây
2. Kết nối DVC trên Kho bạc điện tử của MISA

Bạn đăng nhập vào dữ liệu, Vào Kho bạc điện tử\Kết nối DVC nhập tên đăng nhập và mật khẩu giống thông tin đăng nhập vào trang DVC của Kho bạc dvc.vst.mof.gov.vn

3. Sử dụng phân hệ Kho bạc điện tử của MISA
Lập, gửi hồ sơ trực tiếp từ MISA lên DVC KBNN Lập, gửi báo cáo đối chiếu kho bạc trực tiếp từ MISA lên DVC KBNN

Bước 1: Kế toán viên lập hồ sơ giao dịch

Bước 2: Kế toán trưởng phê duyệt/từ chối hồ sơ

Bước 3: Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, gửi cho KBNN

Bước 4: Đơn vị kiểm tra kết quả KBNN phê duyệt hồ sơ 

Bước 1: Kế toán viên lập hồ sơ đối chiếu số dư

Bước 2: Kế toán trưởng phê duyệt/từ chối hồ sơ đối chiếu số dư

Bước 3: Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, gửi hồ sơ cho KBNN

Bước 4: Đơn vị kiểm tra kết quả KBNN phê duyệt hồ sơ đối chiếu số dư

Xem video hướng dẫn tại đây

Xem video hướng dẫn tại đây

* Lưu ý: 

Hướng dẫn thay đổi chứng thư số của kế toán trưởng/chủ tài khoản trên trang DVC KBNN sang chữ ký số từ xa MISA eSign: Xem tại đây

Cập nhật 27/09/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY