1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R6
 4. KBĐT_Kinh doanh yêu cầu bật thông báo tính năng KBĐT để khách hàng biết đến tính năng KBĐT

KBĐT_Kinh doanh yêu cầu bật thông báo tính năng KBĐT để khách hàng biết đến tính năng KBĐT

1. Mục đích

Giúp người dùng nhận được thông báo về tính năng Kho bạc điện tử để có thể đăng ký và sử dụng tính năng này trên phần mềm.

2. Hướng dẫn thực hiện

– Nếu đơn vị chưa có trong danh sách đăng ký mở cổng kết nối DVC

 • Mở phần mềm MISA Mimosa 2022.
 • Màn hình xuất hiện thông báo. Nhấn Đăng ký ngay.

 • Anh/chị tải về mẫu đăng ký và điền đầy đủ thông tin vào mẫu. Sau đó gửi cho KBNN nơi tiếp nhận để hoàn tất thủ tục đăng ký và sử dụng ứng dụng dịch vụ của KBNN.

– Nếu đơn vị đã có trong danh sách đăng ký mở cổng kết nối DVC

 • Mở phần mềm MISA Mimosa 2022.
 • Màn hình xuất hiện thông báo Đơn vị đã được mở cổng kết nối thành công.
 • Nhấn Sử dụng ngay.

 • Hiển thị màn hình đăng nhập sử dụng KBĐT.

 • Để kết nối vào hệ thống DVC trực tuyến, anh/chị làm theo hướng dẫn tại đây.
 • Để lập hồ sơ giao dịch, anh/chị làm theo hướng dẫn tại đây.

– Nếu đơn vị đã gửi thành công ít nhất 1 hồ sơ qua KBĐT

Nếu đơn vị đã gửi thành công ít nhất 1 hồ sơ qua KBĐT thì phần mềm sẽ không hiển thị thông báo về KBĐT nữa.

Cập nhật 25/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY