Sở Tài Chính Khánh Hòa mong muốn đáp ứng các biểu mẫu đặc thù Bảng tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí từ tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước để đáp ứng yêu cầu quản lý

1. Mục đích

Đáp ứng các biểu mẫu đặc thù Bảng tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí từ tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước để đáp ứng yêu cầu quản lý – đặc thù STC Khánh Hòa.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R8, kế toán văn phòng STC Khánh Hòa cần lập biểu mẫu để theo dõi tình hình sử dụng kinh phí NSNN bằng hình thức rút dự toán chi thường xuyên tại kho bạc và theo dõi tình hình sử dụng kinh phí từ tài khoản tiền gửi tại KBNN để gửi kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị. 
Đơn vị mong muốn đáp ứng 2 biểu mẫu đặc thù là Bảng tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí từ tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị. Tuy nhiên hiện tại trên phần mềm vẫn chưa đáp ứng 2 biểu mẫu này.

– Kể từ phiên bản R8, phần mềm đáp ứng Bảng tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí từ tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước để đáp ứng yêu cầu quản lý.

Cụ thể như sau

1. Chọn menu Báo cáo (1) \Đặc thù Sở tài chính Khánh Hòa (2). Tại đây phần mềm đã bổ sung Bảng tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí từ tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước (3).

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Kỳ báo cáo => Phần mềm tự động hiển thị khoảng thời gian Từ ngày, Đến ngày (anh/chị có thể sửa lại)
  • Chọn Chương in báo cáo. Ví dụ in chương 416.
  • Nhấn Đồng ý

2. Phần mềm in báo cáo như sau:

Cập nhật 16/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY