1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. Kiến nghị phần mềm có hướng dẫn cách xử lý khi xuất khẩu BCTC nộp kho bạc Nhà nước báo “Kỳ báo cáo đã được xuất khẩu. Vui lòng kiểm tra lại”

Kiến nghị phần mềm có hướng dẫn cách xử lý khi xuất khẩu BCTC nộp kho bạc Nhà nước báo “Kỳ báo cáo đã được xuất khẩu. Vui lòng kiểm tra lại”

1. Mục đích

Giúp kế toán biết cách xử lý nếu muốn xuất khẩu lại Kỳ báo cáo đã xuất mà bộ báo cáo cũ chưa được xóa.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, khi kế toán vào Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính\Kho bạc nhà nước thì bộ báo cáo được xuất khẩu, đồng thời sẽ có trên Danh sách nộp báo cáo cho KBNN. Danh sách này chỉ cho phép lưu mỗi Kỳ báo cáo một bộ báo cáo.

Trường hợp báo cáo

– Kể từ phiên bản R10, khi xuất nộp báo cáo tài chính gửi KBNN hiển thị thông báo “Kỳ báo cáo đã được xuất khẩu. Vui lòng kiểm tra lại”, có thêm dòng hướng dẫn để kế toán xóa bộ báo cáo cũ trước khi xuất bộ báo cáo mới.

Cụ thể như sau

1. Ở chức năng Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính\Kho bạc nhà nước, khi anh/chị xuất khẩu lại Kỳ báo cáo đã xuất mà bộ báo cáo cũ chưa được xóa:

  • Sửa câu thông báo kỳ báo cáo đã kết xuất thành: “Kỳ báo cáo đã được xuất khẩu. Bạn cần xóa bộ báo cáo đã xuất khẩu trước đó để xuất khẩu lại”

  • Cho phép mở lại danh sách báo cáo tài chính đã xuất nộp trước đó để kế toán có thể xóa.

 

Cập nhật 24/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY