Mong muốn khi tách dữ liệu kế toán số dư đầu kỳ ở ngoài đã bằng 0 nhưng vào chi tiết cũng phải hết để lên báo cáo đúng không phải vào số dư đầu kỳ để xóa

1. Mục đích

Giúp kế toán in được báo cáo đúng khi tách dữ liệu kế toán.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, khi tách dữ liệu kế toán, số dư đầu kỳ ở ngoài đã bằng 0 nhưng vào chi tiết thì vẫn còn. Khách hàng phải liên hệ với MISA để được hỗ trợ.

– Kể từ phiên bản R4, khi tạo mới dữ liệu từ năm trước, sau khi lấy số dư thì các tài khoản có tổng số dư bằng 0 nhưng có số dư chi tiết bên trong thì phần mềm tự động xóa hết các số dư đó đi.

Các tài khoản xóa: TK cấp nhỏ nhất của các TK từ đầu 5 đến đầu 9, TK đầu 0, TK 137, TK 3371.

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY