Sẵn sàng kết nối với các hệ thống khác

1. Mục đích

Giúp đơn vị kết nối với các phần mềm khác như MISA QLTS, MISA EMIS… và hệ thống DVC KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

  • Xem hướng dẫn kết nối MISA QLTS tại đây.
  • Xem hướng dẫn kết nối DVC KBNN để gửi hồ sơ giao dịch cho KBNN phê duyệt tại đây.
Cập nhật 10/11/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY