Đáp ứng yêu cầu gắn link khóa học của viện đào tạo

1. Mục đích

Giúp khách hàng xem được các khóa học phần mềm của MISA để nâng cao kiến thức, sử dụng phần mềm thành thạo hơn.

2. Chi tiết thay đổi

  • Kể từ phiên bản R5, trên thanh menu công cụ, nhấn Tri thức, chọn Học sử dụng MISA Mimosa sẽ chuyển sang trang Học phần mềm MISA Mimosa.NET.

  • Chọn các hướng dẫn để xem chi tiết.

Cập nhật 26/05/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY