Bổ sung biểu mẫu số 4: Quyết toán thu – chi ngân sách

1. Mục đích

Giúp kế toán đơn vị Kiểm toán nhà nước in được Biểu số 4: Quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước (TT 90/2018/TT-BTC).

2. Chi tiết thay đổi

– Bước 1: Add file đặc thù KTNN 

Trường hợp dữ liệu của đơn vị chưa add đặc thù KTNN thì anh/chị thực hiện theo hướng dẫn bên dưới. Còn nếu đã add đặc thù rồi thì có thể bỏ qua bước này.

1. Vào menu Hệ thống\Tính năng bổ sung.

2. Nhấn vào biểu tượng thư mục chọn đến mục AddOn files và chọn file “KiemToanNhaNuoc.msa”.

3. Nhấn Đồng ý.

4. Nhấn Đồng ý.

5. Nhấn Đóng.

– Bước 2: In Biểu số 4: Quyết toán thu – chi ngân sách

1. Vào menu Báo cáo\Đặc thù Kiểm toán nhà nước.

2. Kích đúp chuột vào Biểu số 4: Quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước (Thông tư 90/2018/TT-BTC).

3. Chọn Kỳ báo cáo, Chương, Đơn vị tính.

4. Nhấn Đồng ý.

5. Chương trình in báo cáo như sau:

Cập nhật 09/03/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY