1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. Khách hàng mong muốn hạch toán ghi tăng tài sản cố định từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp từ qlts.vn phần mềm hạch toán được bút toán 43141-43142

Khách hàng mong muốn hạch toán ghi tăng tài sản cố định từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp từ qlts.vn phần mềm hạch toán được bút toán 43141-43142

1. Mục đích

Giúp kế toán ghi tăng tài sản cố định từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp từ QLTS.VN thì hạch toán được bút toán 43141-43142 trên Mimosa.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, trên phần mềm Mimosa đang chỉ theo dõi các nguồn kinh phí từ đầu 1 đến đầu 7. Trên phần mềm QLTS đang theo dõi nguồn từ đầu 1 đến đầu 9, trong đó có nguồn 8 Quỹ phúc lợi và nguồn 9 Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp khác với Mimosa. Khi kế toán phát sinh nguồn 9 (bao gồm cả nguồn cha và nguồn con) trên QLTS thì khi kết nối lên Mimosa khác hàng cần thao tác ghép nguồn, khách hàng ghép vào nguồn 7 thì cần đổi mã nguồn 9 thành nguồn con của nguồn 7. Khi đó phần mềm Mimosa coi đó là nguồn khác và hạch toán và 4312.

– Kể từ phiên bản R10, trên phần mềm Mimosa xét thêm cả nguồn của tài sản lấy từ phần mềm QLTS, nếu nguồn của tài sản bên QLTS có nguồn cha là 9 thì sang phần mềm Mimosa hạch toán vào tài khoản 4314.

 

Cập nhật 25/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY