1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R3
 4. Kho bạc điện tử_Kế toán yêu cầu khi gửi hồ sơ các nguồn không khai báo tính chất nguồn mặc định mã nguồn 00

Kho bạc điện tử_Kế toán yêu cầu khi gửi hồ sơ các nguồn không khai báo tính chất nguồn mặc định mã nguồn 00

1. Mục đích

Giúp kế toán yêu cầu khi gửi hồ sơ các nguồn không khai báo tính chất nguồn mặc định mã nguồn 00.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, để hồ sơ thể hiện mã nguồn 00, đơn vị cần vào Danh mục\Tính chất nguồn kinh phí để thêm 1 tính chất nguồn đặc biệt 00. Với nguồn khác, đơn vị vào Danh mục\Nguồn kinh phí, tìm đến nguồn khác chọn tính chất nguồn là 00. Sau đó lập lại hồ sơ gửi Kho bạc điện tử.

=> Vì vậy, gây ra khó khăn cho kế toán và phải liên hệ với MISA nhờ hỗ trợ mất nhiều thời gian.

– Kể từ phiên bản R3, khi gửi hồ sơ qua KBĐT, đối với các nguồn có tính chất nguồn để trống thì mặc định mã nguồn 00.

 • Ví dụ: Đơn vị để trống Tính chất nguồn cho Nguồn Phí, lệ phí để lại.

 • Lập chứng từ và chọn nguồn để trống Tính chất nguồnNguồn Phí, lệ phí để lại.

 • Vào phân hệ Kho bạc điện tử, lập hồ sơ giao dịch:
  • Nhấn Thêm mẫu hồ sơ.
  • Chọn Nghiệp vụ, Số tài khoản giao dịch với KBNN, Số chứng từ kế toán.
  • Tích chọn các mẫu chứng từ giao dịch với kho bạc.
  • Nhấn Thêm.

 • Trên màn hình Thêm mới hồ sơ, nhấn Cất.
 • Nhấn vào biểu tượng Xem trước CT để xem chứng từ.

 • Phần mềm đã tự mặc định Mã nguồn NSNN là 00 trong trường hợp để trống Tính chất nguồn cho Nguồn kinh phí trên chứng từ.

Cập nhật 10/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY