Bổ sung Biểu số 58 – Phụ lục tổng hợp đối chiếu tại KBNN nơi giao dịch

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Biểu số 58 – Phụ lục tổng hợp đối chiếu tại KBNN nơi giao dịch.

2. Chi tiết thay đổi

– Bước 1: Add đặc thù Kiểm toán nhà nước

Trường hợp dữ liệu của đơn vị chưa add đặc thù KTNN thì anh/chị thực hiện theo hướng dẫn bên dưới. Còn nếu đã add đặc thù rồi thì có thể bỏ qua bước này.

1. Vào menu Hệ thống\Tính năng bổ sung.

2. Nhấn vào biểu tượng thư mục chọn đến mục AddOn files và chọn file “KiemToanNhaNuoc.msa”.

3. Nhấn Đồng ý.

4. Nhấn Đồng ý.

5. Nhấn Đóng.

– Bước 2: Lập Biểu số 58 – Phụ lục tổng hợp đối chiếu tại kho bạc nhà nước nơi giao dịch

1. Vào phân hệ Kho bạc\Đối chiếu với kho bạc\Biểu số 58 – Phụ lục tổng hợp đối chiếu tại KBNN nơi giao dịch.

2. Chọn Kỳ báo cáo, Chương. Nhấn Đồng ý.

3. Phần mềm tự động lấy lên số liệu phát sinh của các nguồn kinh phí thuộc từng Loại – Khoản. Anh/chị kiểm tra lại số liệu và nhấn Cất để hoàn thành.

4. Nhấn In để in Phụ lục.

5. Hoặc vào menu Báo cáo\Đặc thù Kiểm toán nhà nước\Biểu số 58 – Phụ lục tổng hợp đối chiếu tại KBNN nơi giao dịch.

6. Chọn Kỳ báo cáo, Chương, Đơn vị tính. Nhấn Đồng ý.

7. Chương trình in báo cáo như sau:

Cập nhật 09/03/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY