Kế toán mong muốn in Sổ chi tiết các tài khoản (mở rộng) có thể xem thêm theo mã nhiệm vụ

1. Mục đích

Giúp kế toán xem được Sổ chi tiết các tài khoản (mở rộng) theo nhiệm vụ chi.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R7: Sổ chi tiết các tài khoản (mở rộng) chưa cho phép theo dõi theo mã nhiệm vụ.

– Kể từ phiên bản R7: phần mềm đáp ứng cho kế toán in Sổ chi tiết các tài khoản (mở rộng) theo mã nhiệm vụ.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

  • Chọn menu Báo cáo\Sổ kế toán.
  • Nhấn đúp chuột vào Sổ chi tiết các tài khoản (mở rộng).

  • Chọn các tham số báo cáo. Trong đó, anh/chị có thể chọn xem báo cáo theo mã nhiệm vụ tại tham số Nhiệm vụ.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Phần mềm in báo cáo theo mã nhiệm vụ như sau:

Cập nhật 08/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY