1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Cập nhật mẫu biểu 01/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

Cập nhật mẫu biểu 01/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu biểu số 01/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành theo TT 10/2020/TT-BTC để làm căn cứ đánh giá kết quả quá trình đầu tư, xác định năng lực sản xuất, giá trị tài sản mới tăng thêm do đầu tư.

2. Chi tiết thay đổi

  • Chọn menu Báo cáo\Chủ đầu tư\01/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành.

  • Chọn Kỳ báo cáo, Nguồn kinh phí, Dự án.
  • Nhập thêm các thông tin ở mục III, IV, V.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Phần mềm in báo cáo như sau:

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY