1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R1
  4. Cải tiến giải pháp nâng cấp, chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa 2022

Cải tiến giải pháp nâng cấp, chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa 2022

1. Mục đích

Giúp khách hàng nâng cấp, chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa 2022 đơn giản, nhanh chóng hơn để làm việc trên phần mềm mới.

2. Chi tiết thay đổi

– Trên các phần mềm cũ: khi nhận được thông báo có phần mềm mới (như khi chuyển đổi từ MISA Mimosa.NET 2019 lên 2020) thì khách hàng:

  • Phải tự cài đặt bộ cài, chuyển đổi từng dữ liệu cũ lên phần mềm mới
  • Các GPSD hay mẫu chứng từ báo cáo đặc thù đã được tùy chỉnh trên phần mềm cũ cũng không được chương trình mang lên phần mềm mới mà phải tự đăng ký GPSD lại, tự tùy chỉnh lại báo cáo đặc thù để sử dụng.

=> Vừa mất thời gian, công sức của người dùng và phải thường xuyên gọi cho MISA để được hỗ trợ.

– Kể từ MISA Mimosa 2022, phần mềm cải tiến giải pháp nâng cấp, chuyển đổi dữ liệu sẽ căn cứ vào việc anh/chị có sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 có GPSD còn hạn bảo hành không. Khi chuyển đổi dữ liệu xong, chương trình sẽ mang toàn bộ danh mục, chứng từ, số dư từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 lên MISA Mimosa 2022 để nhanh chóng làm việc trên phần mềm mới.

Có 3 trường hợp nâng cấp chuyển đổi như sau:

Cập nhật 10/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY