Cập nhật mẫu biểu 04/QTDA: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo TT 10/2020/TT-BTC

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu biểu số 04/QTDA: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo TT 10/2020/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

– Nhập thông tin Tổng mức đầu tư trên Danh mục\Chương trình mục tiêu, dự án

 • Nếu thêm Dự án:
  • Nhập thêm dòng Tổng mức đầu tư.

  • Nhấn Chi tiết để nhập chi tiết tổng mức đầu tư: chọn Nguồn, Cơ cấu vốn, Mức đầu tư.
  • Nhấn Đồng ý.

 • Nếu thêm Công trình/HMCT (Hạng mục công trình).
  • Tại tab 1. Thông tin chung: nhập thêm dòng Tổng mức đầu tư.

  • Chọn tab 2. Tổng mức đầu tư để nhập chi tiết: chọn Nguồn, Cơ cấu vốn, Số tiền.
  • Nhấn Cất.

– In báo cáo 04/QTDA: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành

 • Chọn menu Báo cáo\Chủ đầu tư\04/QTDA: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành.
 • Chọn Kỳ báo cáo, Nguồn kinh phí, Dự án.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Phần mềm in báo cáo như sau:

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY