Khách hàng mong muốn in Mẫu số 05/TT: Giấy rút vốn (Nghị định 99/2021/NĐ-CP) trên giao diện chi tiền gửi

1. Mục đích

Giúp kế toán in Mẫu số 05/TT: Giấy rút vốn (Nghị định 99/2021/NĐ-CP) trên giao diện chi tiền gửi.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R8, đơn vị có phát sinh khoản thu hợp pháp khác nguồn NSNN cấp như thu thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công ở tài khoản tiền gửi ở KBNN. Khi thực hiện chi tiền gửi từ tài khoản này, KBNN yêu cầu đơn vị làm giấy rút vốn (hay còn gọi là chứng từ chuyển tiền) theo mẫu 05/TT Giấy rút vốn nghị định 99/2021/NĐ-CP (theo quy định tại khoản 5, điều 9 nghị định 99/2021/NĐ-CP)
Hiện trại trên phần mềm, ở nghiệp vụ Chi tiền gửi, chưa có in mẫu 05/TT Giấy rút vốn nghị định 99/2021/NĐ-CP.

– Kể từ phiên bản R8, phần mềm cho phép in mẫu 05/TT trên chứng từ Chi tiền gửi.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Tiền gửi\Chi tiền gửi.

2. Khi lập chứng từ chi tiền gửi, nhấn In. Tại đây phần mềm bổ sung Mẫu số 05/TT: Giấy rút vốn (Nghị định 99/2021/NĐ-CP) trên giao diện chi tiền gửi.

3. Khai báo các tham số báo cáo:

4. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 16/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY