1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. Kế toán yêu cầu báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu xem được chi tiết từng đối tượng để nhanh chóng chỉnh sửa chứng từ sai sót số liệu

Kế toán yêu cầu báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu xem được chi tiết từng đối tượng để nhanh chóng chỉnh sửa chứng từ sai sót số liệu

1. Mục đích

Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu xem được chi tiết từng đối tượng để nhanh chóng chỉnh sửa chứng từ sai sót số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, kế toán in báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu thể hiện số liệu công nợ của tất cả các đối tượng. Khi xem báo cáo thấy số dư của một đối tượng không chính xác, đơn vị cần kiểm tra chi tiết phát sinh của một đối tượng thì phải vào Báo cáo\Sổ chi tiết công nợ phải thu, chọn đối tượng, TK cần xem, khoảng thời gian nên mất nhiều thời gian.

– Kể từ phiên bản R10, Mã đối tượng sẽ có hyperlink về sổ chi tiết công nợ phải thu của đối tượng đó.

Cụ thể như sau

1. Tại phân hệ Báo cáo, chọn xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu.

2. Khai báo tham số báo cáo:

3. Tại đây hiển thị báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu với Mã đối tượng được hyperlink. Khi click vào Mã đối tượng, phần mềm sẽ hiển thị Sổ chi tiết công nợ phải thu của đối tượng đó.

 

Cập nhật 25/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY