Kế toán yêu cầu báo cáo B03 TM BCQT lấy được số liệu của hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị

1. Mục đích

Kế toán yêu cầu báo cáo B03/TM BCQT lấy được số liệu của hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, đơn vị cấp dưới gửi báo cáo cho cấp trên thì có tích Bao gồm số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi đó chỉ có báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động lấy thêm số liệu phát sinh hoạt động SXKD hạch toán vào TK 531, 642, 632, 421,… nên khi gửi báo cáo đối chiếu số liệu giữa báo cáo B01/BCQT và B03/BCQT thì một số chỉ tiêu lệch nhau dẫn đến không nộp được báo cáo lên đơn vị cấp trên.

– Kể từ phiên bản R5, khi lập, in, gửi báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán thì có lấy được số liệu Bao gồm số liệu hoạt động SXKD.

 • Lập báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán
  • Vào menu Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo quyết toán.
  • Chọn báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán.
  • Tích hợp Bao gồm số liệu hoạt động SXKD.

 • In báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán
  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo quyết toán\B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán.
  • Tích hợp Bao gồm số liệu hoạt động SXKD.

 • Gửi báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán lên cấp trên
 •  
Cập nhật 11/05/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY