Khách hàng mong muốn sắp xếp theo ngày hóa đơn ở mẫu 07: Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng

1. Mục đích

Giúp khách hàng sắp xếp theo ngày hóa đơn ở mẫu 07: Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, khi in Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng, kho bạc yêu cầu đơn vị cần sắp xếp chứng từ trong bảng kê theo thứ tự ngày hóa đơn tăng dần. Hiện tại trên phần mềm, ở bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng, phần mềm đang sắp xếp thứ tự các trường thông tin theo thứ tự sau: Mã nguồn -> Mã Loại – Khoản -> Mục -> Tiểu mục -> Ngày chứng từ -> Số chứng từ -> Số hóa đơn.

– Kể từ phiên bản R9, Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (mẫu số 07, nghị định 11), sắp xếp thứ tự các trường thông tin theo thứ tự sau:
Mã nguồn -> Mã Loại – Khoản -> Mục -> Tiểu mục -> Ngày chứng từ -> Số chứng từ -> Ngày hóa đơn.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện danh sách phiếu chi, nhấn vào phiếu chi.

2. Tại giao diện phiếu chi chi tiết, nhấn In và chọn in mẫu 07.

3. Khai báo tham số báo cáo.

4. Chương trình in mẫu như sau. Tại đây Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (mẫu số 07, nghị định 11), sắp xếp thứ tự các trường thông tin theo thứ tự sau:
Mã nguồn -> Mã Loại – Khoản -> Mục -> Tiểu mục -> Ngày chứng từ -> Số chứng từ -> Ngày hóa đơn.

Cập nhật 28/09/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY