1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. Khi đối chiếu với kho bạc bằng báo cáo 06-ĐCSDTK/KBNN, Kế toán muốn số rút dự toán bao gồm cả chứng từ chỉnh lý quyết toán

Khi đối chiếu với kho bạc bằng báo cáo 06-ĐCSDTK/KBNN, Kế toán muốn số rút dự toán bao gồm cả chứng từ chỉnh lý quyết toán

1. Mục đích

Giúp kế toán lấy lên được số liệu của chứng từ chỉnh lý quyết toán khi đối chiếu số rút dự toán với kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, đến thời điểm 31/12 của năm, đơn vị vẫn còn số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc. Sang tháng 1 năm sau, đơn vị mới rút số tiền đó về sử dụng. Khi đối chiếu với kho bạc, kho bạc quan tâm tới số tiền thực tế rút theo thời điểm, chứ không quan tâm dó là bút toán chỉnh lý hay không. Do đó, số phát sinh rút dự toán vào thời điểm tháng 1 phải bao gồm cả chứng từ chỉnh lý quyết toán.

=> HIện nay trên báo cáo đối chiếu với kho bạc chưa có tùy chọn để năm nay hiển thị cả chứng từ chỉnh lý năm trước, nên đơn vị khi đối chiếu với kho bạc sẽ không đủ số liệu (chưa bao gồm chứng từ chỉnh lý năm trước)

– Kể từ phiên bản R10, ở tham số báo cáo đối chiếu 06-ĐCSDTK/KBNN, bổ sung tích chọn Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán năm trước.

Cập nhật 25/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY