1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R1
  4. Sử dụng nhiều GPSD trên 1 máy tính cho kế toán kiêm nhiệm nhiều đơn vị

Sử dụng nhiều GPSD trên 1 máy tính cho kế toán kiêm nhiệm nhiều đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán không phải tự cài đặt lại GPSD vào phần mềm và trên 1 phần mềm, kế toán có thể làm việc của nhiều đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trên các phần mềm cũ: kế toán đang gặp phải 2 vấn đề sau:

  • Vấn đề 1: Kế toán cài lại win, phần mềm hoặc mang dữ liệu sang máy khác làm thì cần phục hồi dữ liệu và đăng ký lại GPSD. Tuy nhiên, kế toán đơn vị ít khi thực hiện đăng ký GPSD nên không nhớ lưu GPSD ở đâu, không biết hoặc không nhớ tài khoản MISA Cloud Center do kế toán cũ đăng ký để lấy lại GPSD nên thường phải liên hệ với MISA để được hỗ trợ
  • Vấn đề 2:  Thực tế 1 kế toán có thể phụ trách 2, 3 trường, kế toán muốn khi chọn dữ liệu của từng trường thì GPSD cũng cập nhật theo nhưng phần mềm chỉ cho đăng ký 1 GPSD, dẫn đến việc đăng ký GPSD cho dữ liệu của từng trường phải tạo nhiều shortcut thì mới đăng ký được.

– Kể từ MISA Mimosa 2022, phần mềm cho phép đăng ký GPSD theo từng dữ liệu, khi phục hồi lại dữ liệu để làm việc thì sẽ có luôn thông tin GPSD đã đăng ký.

Xem hướng dẫn các bước đăng ký GPSD tại đây.

Cập nhật 10/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY