Kế toán yêu cầu cho phép ghi nhớ thông tin đăng nhập Lekima trên phần mềm kế toán (Mimosa/Bamboo) để không phải nhập lại mỗi lần gửi báo cáo cho cấp trên

1. Mục đích

Giúp kế toán không cần nhập lại thông tin đăng nhập Lekima (Tên đăng nhập và Mật khẩu) khi gửi báo cáo lên cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, mỗi lần nộp báo cáo lên cấp trên, kế toán phải nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu mất nhiều thời gian.

– Kể từ phiên bản R4, khi nộp báo cáo lên cấp trên, kế toán chỉ cần nhập 1 lần duy nhất và lưu thông tin đăng nhập để không phải nhập lại Tên đăng nhập và Mật khẩu cho lần đăng nhập sau.

  • Vào menu Tổng hợp\Nộp báo cáo lên cấp trên.

  • Nhập Tên đăng nhậpMật khẩu của đơn vị được cấp trên cấp.
  • Tích chọn Lưu thông tin kết nối để phần mềm lưu lại cho lần đăng nhập sau mà không phải nhập lại Tên đăng nhập và Mật khẩu lần nữa.
  • Nhấn Đồng ý.

Sau đó, anh chị tiếp tục nộp báo cáo như hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY