Cho phép khai báo Số lượng, Đơn giá, Định mức ngay trên chứng từ để lên bảng kê

1. Mục đích

Giúp khách hàng khai báo Số lượng, Định mức và Đơn giá lập chứng từ để lên bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trên các phần mềm cũ, sau khi lập bảng kê thanh toán tạm ứng, thực chi, đơn vị in Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng. Trên giao diện khai báo chứng từ chỉ có thông tin về MLNS nên đơn vị không biết đó là chứng từ chi nào và khoản chi nào cần khai báo định mức. Đơn vị phải tìm lại tất cả các chứng từ chi cũ để lây lại thông tin Số lượng, Định mức, Đơn giá thực tế để khai báo nên mất nhiều thời gian và hay bị nhầm lẫn, bị Kho bạc trả hồ sơ.

– Kể từ phần mềm MISA Mimosa 2022, trên giao diện nhập liệu, phần mềm bổ sung thêm cột Số lượng, Định mức, Đơn giá để lấy các thông tin này lên Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng.

  • Trên chứng từ Phiếu chi, Chi tiền gửi, Chuyển khoản kho bạc, Chứng từ nghiệp vụ khác,… nhấn chuột phải chọn Ẩn/hiện cột.

  • Tích chọn Số lượng, Định mức, Đơn giá để hiển thị các cột trên chứng từ. Nhấn Đồng ý.

  • Nhập Số lượng, Định mức, Đơn giá.

Đơn giá = Số tiền/Số lượng.

  • Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời.
  • Nhấn Cất.

  • Nhấn In, chọn in Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng.

  • Trên tham số báo cáo, chọn tab 2. Chi tiết số tiền, phần mềm lấy lên thông tin Số lượng, Định mức, Đơn giá thực tế từ chứng từ.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Phần mềm in bảng kê có hiển thị thông tin Số lượng, Định mức, Đơn giá thực tế.

Cập nhật 10/11/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY