1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán mong muốn cột 7 số phát sinh lũy kế từ đầu năm trên báo cáo S05 chỉ lấy phát sinh trong kỳ tính từ ngày đầu tạo cơ sở dữ liệu

Kế toán mong muốn cột 7 số phát sinh lũy kế từ đầu năm trên báo cáo S05 chỉ lấy phát sinh trong kỳ tính từ ngày đầu tạo cơ sở dữ liệu

1. Mục đích

Kế toán mong muốn cột số 7 số phát sinh lũy kế từ đầu năm trên báo cáo S05 chỉ lấy phát sinh trong kỳ tính từ ngày đầu tạo cơ sở dữ liệu.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R5, khi in mẫu số S05-H: Bảng cân đối phát sinh, trên tham số báo cáo phần mềm bổ sung thêm tham số Lấy lũy kế PS từ áp dụng cho mẫu Thông tư 107/2017/TT-BTC.

  • Vào menu Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối phát sinh.

  • Trên tham số báo cáo, chọn Lấy lũy kế PS từ:
    • Nếu chọn Ngày bắt đầu dữ liệu: Cột 7, Cột 8 trên báo cáo tương ứng lấy Lũy kế PSNO, Lũy kế PSCO từ ngày bắt đầu cơ sở dữ liệu.
    • Nếu chọn Ngày bắt đầu năm tài chính của kỳ báo cáo: Cột 7, Cột 8 trên báo cáo tương ứng lấy Lũy kế PSNO, Lũy kế PSCO từ ngày 01/01 của năm in báo cáo.

Cập nhật 22/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY