1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Đơn vị Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội mong muốn sổ cái tài khoản 241 theo dõi chi tiết đến dự án

Đơn vị Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội mong muốn sổ cái tài khoản 241 theo dõi chi tiết đến dự án

1. Mục đích

Số cải tài khoản 241 theo dõi chi tiết đến dự án.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, Đơn vị đài phát thanh và truyền hình Hà Nội có phát sinh mảng xây dựng cơ bản dở dang, chi phí các dự án kéo dài nhiều năm nên đơn vị phải theo dõi chi phí TK 241 chi tiết theo từng dự án thể hiện số dư đầu kỳ, phát sinh Nợ, Có và số dư cuối kỳ để đơn vị kiểm soát được chi phí của từng dự án. Hiện tại sổ cái tài khoản 241 chưa có theo dõi theo dự án

– Kể từ phiên bản R9, Số cải tài khoản 241 theo dõi chi tiết đến dự án.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện màn hình báo cáo, chọn Sổ kế toán, chọn in báo cáo S-2c-H.

2. Tại giao diện form tham số, phần mềm cho phép chọn chi tiết theo từng CTMT, dự án.

Cập nhật 29/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY