Làm thế nào để theo dõi tiết kiệm 10% chi thường xuyên nguồn 28 trên báo cáo Mẫu số 20a (ký hiệu 01a-SDKP/ĐVDT) ?

Nội dung: Theo quy định thì mỗi đơn vị sử dụng ngân sách cần tiết kiệm 10% chi thường xuyên từ kinh phí tự chủ, không tự chủ. Vì vậy, trong quá trình hạch toán đơn vị mong muốn điều chỉnh dự toán tự chủ, không tự chủ sang nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên.

Xem video hướng dẫn:

Thực hiện:

Lưu ý: Nếu số tiết kiệm 10% chi thường xuyên không phải lên nguồn 28 hoặc đã khai báo nguồn 28 rồi thì bỏ qua bước 1 và bước 2.

Bước 1: Khai báo danh mục Tính chất nguồn

Bước 1: Khai báo danh mục Tính chất nguồn

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí

2. Tìm đến mã Tính chất 0128 (nguồn thường xuyên) hoặc 0228 (nguồn không thường xuyên) sửa lại thành 28 ⇒ Ấn Cất

Bước 2: Khai báo danh mục Nguồn

Bước 2: Khai báo danh mục Nguồn

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí. Nhấn Thêm.

2. Căn cứ vào nguồn tiết kiệm 10% sử dụng thuộc nguồn Trung ương, Tỉnh, Huyện ⇒ nhấn chuột vào nguồn cha để thêm mới.

3. Mã nguồn phải được bắt đầu với ký tự nguồn cha (Ví dụ Trung ương là 1, Tỉnh là 2, Huyện là 3,…)

4. Tính chất nguồn chọn là 28 (Thực hiện tiết kiệm 10% chi theo Nghị quyết 11).

5. Nhấn Cất.

Bước 3: Các trường hợp theo dõi tiết kiệm 10% chi thường xuyên trên phần mềm

Bước 3: Các trường hợp theo dõi tiết kiệm 10% chi thường xuyên trên phần mềm

Trường hợp 1: Điều chỉnh giảm dự toán được giao ở nguồn 12, 13 để tiết kiệm 10% chi thường xuyên  (Cột 3) và hiển thị DT giữ lại (Cột 10)

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Trường hợp 2: Điều chỉnh giảm dự toán nguồn 12, 13, tăng dự toán nguồn 28 (Cột 3) và hiển thị DT giữ lại (Cột 10) 

Bạn thực hiện theo 5 bước sau: 

1. Vào phân hệ Kho bạc\Điều chỉnh dự toán.

2. Hệ thống tự động định khoản Nợ TK 008 căn cứ vào dự toán đã nhập: nhập số tiền âm tại cột Số điều chỉnh đối với nguồn kinh phí giảm (tự chủ, không tự chủ,…).

3. Thêm 1 dòng mới, chọn nguồn tiết kiệm 10% vừa thêm ở bước 1, nhập số tiền dương tại cột Số điều chỉnh ⇒ Nhấn Cất

4. Hiển thị số liệu trên cột DT giữ lại (Cột 10) thực hiện theo hướng dẫn tại đây. Lưu ý nguồn chọn là Nguồn tiết kiệm chi 10%

5. Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Chọn Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT (mẫu số 20a) để xem số liệu.

Trường hợp 3: Điều chỉnh kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên lên cột 3,4,5,10 nhưng không lên cột 11 (DT còn lại)

Theo quy định, Cột 11 = Cột 5 – Cột 7 – Cột 9. Nên số liệu hiển thị ở cột 3, 4, 5 thì sẽ phải hiển thị ở Cột 11. 

Để hiện thị số liệu ở cột 3, 4, 5, 10, bạn thao tác theo trường hợp 2

Nếu không muốn hiển thị số liệu ở cột 11 thì tại báo cáo in ra chọn Tài liệu/Sửa báo cáo hoặc xuất ra excel để sửa rồi in báo cáo.

Trường hợp 4: Chỉ hiển thị số tiết kiệm 10% chi thường xuyên trên DT giữ lại (Cột 10)

Thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Cuối năm, nếu kho bạc thu hồi hoặc yêu cầu hủy dự toán tiết kiệm 10% chi thường xuyên thì bạn làm theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 14/09/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY