Tôi muốn Bảng kê nội dung thanh toán không hiển thị Số chứng từ và Ngày chứng từ thì làm thế nào?

Biểu hiện: Không muốn hiển thị số chứng từ ngày chứng từ trên Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng

Giải pháp:

  • Bấm vào In/Chọn mẫu bảng kê muốn in => Hiện ra Bảng tham số báo cáo
  • Tại Bảng tham số báo cáo => Tích chọn:

       • Hiển thị ngày, số chứng từ gốc: trên mẫu bảng kê  hiển thị Số hóa đơnNgày hóa đơn còn Số chứng từNgày chứng từ  không hiển thị

  • Bấm Đồng ý


 

Vậy là trên Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng sẽ không hiển thị Số chứng từ và Ngày chứng từ

Cập nhật 28/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY