Làm thế nào chuyển số dư dự toán nguồn 15 sang nguồn 12 ở cột 1 DT năm trước chuyển sang trên đối chiếu kho bạc mẫu số 20a (ký hiệu 01a-SDKP/ĐVDT)

Mô tả nghiệp vụ

Năm 2021, Nguồn 15 còn dư dự toán, vì vậy số liệu ở cột số 1 Dự toán năm trước chuyển sang thể hiện số liệu ở nguồn 15

Tuy nhiên, Anh/chị mong muốn số liệu cột 1 Dự toán năm trước chuyển sang thể hiện ở nguồn 12 

Giải pháp

Vào Tệp/Thông tin dữ liệu để kiểm tra ngày bắt đầu dữ liệu

Trường hợp 1: Nếu ngày bắt đầu là 01/01/2022 (nghĩa là dữ liệu đã tách năm, các năm không làm cùng 1 dữ liệu)

1. Vào nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu, lọc TK 008, nếu đơn vị còn số dư dự toán năm trước chuyển sang, thực hiện xóa số dư dự toán đó bằng cách:

Kích chuột phải lần lượt vào các TK 008 (00811, 008111, 008112, 00812, 008121, 008122), chọn Xóa số dư. 

2. Thực tế, đơn vị muốn chuyển số dư dự toán nguồn 15 sang nguồn 12 thì thực hiện bằng cách:

  • Kích đúp chuột tại TK 00812 

  • Nhập số dư dự toán năm trước chuyển sang vào bên Dư Nợ của TK 00812, chọn tương ứng nguồn 12

  • Nhấn Cất, thực hiện in báo cáo để kiểm tra lại

Trường hợp 2: Nếu ngày bắt đầu là 01/01/2021 (tức là đơn vị đang nhập chứng từ năm 2021 vào chung với dữ liệu năm 2022)

Đơn vị tách dữ liệu theo hướng dẫn tại đây. Sau đó thực hiện xóa số dư TK 008 và nhập số dư TK 008nguồn 12 chuyển sang năm 2022 theo trường hợp 1.

Cập nhật 04/04/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY