Tôi muốn khi làm giấy rút chuyển khoản bảo hiểm, chương trình không tự động hạch toán tách các khoản bảo hiểm khấu trừ vào lương thì làm thế nào?

Mô tả vấn đề: Khi đơn vị bạn làm giấy rút dự toán chuyển khoản bảo hiểm chi tiết đến từng khoản khấu trừ vào lương

Chương trình vẫn tự động hạch toán tách thành các khoản bảo hiểm khấu trừ vào lương thêm 1 lần nữa

Cách xử lý:

1. Vào Hệ thống/Tùy chọn; chọn tới phần Kho bạc và tích vào ô Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm chi tiết đến từng khoản khấu trừ lương, sau đó nhấn Đồng ý.

2. Mở lại giấy rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm và sinh lại Chứng từ chuyển khoản thanh toán bảo hiểm, bạn bổ sung tài khoản Nợ vào rồi nhấn Cất.

Cập nhật 28/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY