Tôi muốn điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn tự chủ (nguồn 13) sang nguồn cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu (Dư Có TK 468)

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Mô tả nghiệp vụ

  • Từ 01/07/2023 đơn vị chi chênh lệch tăng mức lương cơ sở theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP từ nguồn tự chủ (nguồn 13)
  • Tuy nhiên, số chênh lệch tăng lương cơ sở này, đơn vị sẽ chi ở nguồn cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu (Dư Có TK 468)

Định khoản

Bước 1: Hạch toán giảm số tiền đã chi từ nguồn ngân sách, tăng số tiền chi ở nguồn học phí

Nợ TK 61111/Có TK 1388             Nguồn tự chủ (13): Số tiền âm

Nợ TK 61111/Có TK 1388             Nguồn cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu (Dư Có TK 468): Số tiền dương

Bước 2: Nộp trả lại tiền từ TK 3714, 3716 về nguồn Ngân sách

Nợ TK 5111

Có TK 112                                        (số tiền dương)

Đồng thời ghi nhận Có TK 0082 tương ứng (số tiền âm)

Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Tháng 07/2023 đơn vị có chi lương theo mức lương 1,8 triệu đồng từ nguồn tự chủ (nguồn 13). Thực tế, mức chênh lệch tăng lương cơ sở đơn vị thực hiện chi ở nguồn cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu (Dư Có TK 468)

=> Đơn vị thực hiện điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn tự chủ (nguồn 13) sang nguồn CCTL trích lập từ nguồn thu (Dư Có TK 468)

Lưu ý: Nếu bạn chưa có nguồn cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu, bạn thực hiện theo Bước 1 tại đây

Bước 1: Hạch toán giảm số tiền đã chi của nguồn ngân sách, tăng số tiền chi ở nguồn cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu (Dư Có TK 468)

Cách thực hiện như sau:

1. Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Trên Chứng từ nghiệp vụ khác, 1 tiểu mục hạch toán 2 dòng tương ứng:

Nợ TK 61111/Có TK 1388Số tiền âm, chọn Nguồn ngân sách tự chủ, chọn TK KB đã chi

Nợ TK 61111/Có TK 1388: Số tiền dương, chọn Nguồn cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu (Dư Có TK 468), chọn TK KB chi

Lưu ý: Nếu không thấy cột Tài khoản NH, KB để chọn, bạn nhấn Chuột phải/tích chọn “Tài khoản NH, KB”/Đồng ý

  • Chọn đối tượng tại cột Đối tượng Có trên cả 2 dòng bên Tab Thống kê.

3. Đơn vị nhấn In/chọn mẫu Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS) để làm thủ tục với Kho bạc.

  • Phần mềm in mẫu như sau:

  • Bạn có thể in mẫu C2-10/NS ký tên, đóng dấu đơn vị & scan gửi qua DVC của KBNN, hoặc gửi trực tiếp cho KBNN theo yêu cầu của Kho bạc

Bước 2: Nộp trả lại tiền từ TK 3714, 3716 về TK Ngân sách

1. Vào phân hệ Tiền gửi\Chọn Chi tiền gửi.

2. Trên chứng từ Chi tiền gửi

  • Hạch toán Nợ TK5111/Có TK1121, chọn nguồn Ngân sách
  • Chọn nghiệp vụ là Nộp phục hồi – Thực chi
  • Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời: TK 008212 và nhấn Cất

Cập nhật 03/02/2024

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY