Làm thế nào để nộp báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 20a, mẫu số 20c từ phần mềm lên hệ thống DVC?

1. Mục đích

Giúp kế toán nhập khẩu nhanh được mẫu đối chiếu kho bạc: Mẫu 01a, Mẫu 02a từ phần mềm MISA Mimosa 2022 lên hệ thống DVC KBNN mà không cần phải nhập tay từng dòng để tiết kiệm thời gian nhập liệu, hạn chế sai sót.

2. Xem phim hướng dẫn

3. Các bước thực hiện

Lưu ý: Các bước thực hiện đều thực hiện trên Google Chrome. Nếu máy tính anh/chị đang là ngôn ngữ tiếng Anh mà muốn chuyển đổi thành ngôn ngữ Tiếng Việt thì xem hướng dẫn tại đây.

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Bước 1: Xuất khẩu mẫu 01a, 02a trên MISA Mimosa 2022

1. Trên MISA Mimosa 2022 phiên bản R2 trở đi, chọn menu Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc.

2. Chọn in 2 mẫu:

 • Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước
 • Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước.

3. Khai báo tham số báo cáo. Nhấn Đồng ý.

 • Trên Mẫu số 01a, chọn Mẫu báo cáo: Nghị định 11/2020/NĐ-CP

 • Trên Mẫu số 02a, chọn Mẫu báo cáo: Thông tư 18/2020/TT-BTC

4. Trên mẫu 01a, 02a, nhấn Xuất khẩu dữ liệu đối chiếu.

5. Chọn thư mục lưu mẫu báo cáo xuất khẩu và đặt tên cho báo cáo. Nhấn Save (Lưu).

6. Phần mềm hiển thị thông báo Xuất khẩu thành công.

 • Nhấn để mở thư mục xuất khẩu.

 • Nhấn Không để đóng thông báo lại.

Bước 2: Thêm công cụ MISA DVC Extension vào Google Chrome

MISA DVC Extension là 1 tiện ích của MISA hỗ trợ nhập liệu nhanh các mẫu đối chiếu báo cáo 01a, 02a vào hệ thống DVC KBNN mà không phải nhập tay từng dòng báo cáo.

1. Mở trình duyệt Chrome

2. Mở công cụ MISA DVC Extension trong cửa hàng Chrome trực tuyến.

 • Bạn gõ trên thanh địa chỉ của trình duyệt Chrome: mily.vn/congcudvc, nhấn Enter
 • Hoặc copy link tại đây paste vào thanh địa chỉ của trình duyệt Chrome.

3. Nhấn Thêm vào Chrome\Thêm tiện ích (Add Extensions)

4. MISA DVC Extension đã được thêm vào Chrome thành công.

Bước 3: Nhập khẩu báo cáo xuất khẩu từ MISA Mimosa 2022 lên cổng DVC KBNN

1. Vào mục Đối chiếu xác nhận số dư trên trang dịch vụ công

 • Đăng nhập vào cổng DVC KBNN trên trình duyệt Google Chrome: https://dvc.vst.mof.gov.vn/
 • Điền thông tin tài khoản đăng nhập. Nhấn Đăng nhập.
 • Nhấn vào Danh sách DVC. Chọn Đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN.

2. Thêm hồ sơ đối chiếu

 • Nhấn Thêm mới đối chiếu.
 • Chọn Mã ĐVQHNS.
 • Chọn Mẫu đối chiếu. Ví dụ chọn 02a-SDKP/ĐVDT

3. Nhập khẩu báo cáo

 • Nhấn vào biểu tượng Sửa hình cây bút.
 • Nhập đầy đủ Thông tin chung.
 • Nhấn Nhập khẩu. (Lưu ý: Nếu không thấy nút Nhập khẩu bạn làm theo tài liệu tại đây.)
 • Chọn đến báo cáo đã xuất khẩu từ MISA Mimosa 2022 trên máy tính. Nhấn Open.
 • Bạn kiểm tra và nhập các thông tin còn thiếu hoặc thông tin sai (là các thông tin cảnh báo màu đỏ). Nhấn Cập nhật.

4. Bạn tiếp tục chọn mẫu đối chiếu khác để nhập khẩu vào DVC KBNN. Thao tác thực hiện tương tự như hướng dẫn trên. Hoặc nhấn Xóa để xóa báo cáo này và nhập khẩu lại.

Hoặc nhấn Lưu để lưu lại hồ sơ đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản.

Lưu ý chọn tham số thời gian của báo cáo xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 03/02/2024

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY