Làm thế nào để ký số vào báo cáo đối chiếu mẫu số 20a (kí hiệu 01a-SDKP/ĐVDT) hoặc ký số vào mẫu số 20c (kí hiệu 02a-SDKP/ĐVDT)?

Để thực hiện ký số vào Mẫu số 20a (kí hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT): Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN hoặc Mẫu số 20c (kí hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT): Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN, đơn vị thực hiện theo 5 bước sau:

Bước 1: Tải và Cài đặt phần mềm đọc file PDF:

Lưu ý: Nếu máy tính đã cài đặt phần mềm Foxit Reader hoặc Acrobat Reader để mở file PDF thì bỏ qua nước này

Bước 2: Cắm chữ ký số vào máy tính

Bước 3: Xuất báo cáo đối chiếu mẫu số 20a hoặc 20c ra file pdf

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Trường hợp 1: Đơn vị làm báo cáo đối chiếu trên phần mềm

Trường hợp 1: Đơn vị làm báo cáo đối chiếu trên phần mềm

 • In báo cáo đối chiếu Mẫu số 20a: Vào phân hệ Kho bạc\Đối chiếu với kho bạc\Chọn báo cáo Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước

 • Xuất báo cáo đối chiếu Mẫu số 01a từ phần mềm kế toán MISA Mimosa ra dạng file PDF

Bạn thực hiện tương tự để xuất báo cáo Mẫu số 20c ra file pdf

Trường hợp 2: Đơn vị làm báo cáo ở ngoài excel

Trường hợp 2: Đơn vị làm báo cáo ở ngoài excel

Chuyển file định dạng từ Excel sang PDF bằng cách :

Đối với Microsoft Excel 2010 và các phiên bản mới hơn, chỉ cần vào file bảng lương  sử dụng công cụ Save As/ Save as Type và chọn định dạng PDF đã được Microsoft tích hợp sẵn trên Excel, sau đó lưu vào máy tính là được.

Bước 4: Mở lại báo cáo đối chiếu mẫu số 20a (kí hiệu 01a-SDKP/ĐVDT) vừa xuất khẩu ra dạng file PDF tại thư mục lưu trữ

Bước 5: Thực hiện ký số trên báo cáo đối chiếu mẫu số 20a (kí hiệu 01a-SDKP/ĐVDT) file PDF

Lưu ý: Khi Save as file đã ký số không đặt tên file có ký tự đặc biệt, có dấu cách và các ký tự bằng tiếng việt ví dụ:“đ”, “Đ” (thay bằng các ký tự “d”,”D”, viết liền và không dấu) để hồ sơ chứng từ khi gửi sang kho bạc, cán bộ kho bạc mở được file đính kèm.

Trường hợp 1: Ký trên Foxit Reader

Trường hợp 1: Ký trên Foxit Reader

 • Chọn Protect với chức năng Sign&Certify -> chọn Place Signature … để tiến hành ký vào văn bản

 • Chọn nơi chữ ký sẽ hiển thị. Sau đó tích vào Sign as để chọn lại chữ ký số  và nhấn Sign

 • Sau khi nhấn Sign Hệ thống sẽ yêu cầu nhập tên file mới và nơi lưu trữ file sau khi đã ký số -> Chọn Save

 • Xuất hiện hộp thoại yêu cầu nhập mật khẩu. Nhập mã PIN của USB token, sau đó nhấn Đăng nhập Như vậy, tài liệu đã được ký thành công
Trường hợp 2: Ký trên Acrobat Reader

Trường hợp 2: Ký trên Acrobat Reader

 • Nhấn chọn Tool sau đó nhấn Open tại mục Certificates.

 • Nhấn Digitally Sign, nhấn chuột trái để khoanh vùng cần ký.

 • Nhấn Continue để tiếp tục.

 • Sau khi nhấn Continue, màn hình hiển thị thông tin chứ ký số của đơn vị. Tại đây, bấm Sign để thực hiện ký. Sau đó chọn Save để lưu file vào máy tính.

 • Nhập mã PIN của USB token, sau đó nhấn OK. Như vậy, tài liệu đã được ký thành công

Sau khi đã ký số xong, Bạn gửi báo cáo đối chiếu mẫu số 20a (kí hiệu 01a-SDKP/ĐVDT) hoặc mẫu số 20c (kí hiệu 02a-SDKP/ĐVDT) cho Kho bạc theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 23/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY